• رادیوگرافی های رنگی
  1. امتحانات دستگاه گوارش با ماده کنتراست
   • باریم سوآلو، میل، انما، ترانزیت
   • کولوستوگرافی یا لوپوگرافی(Colostography / Loopography)
  2. زمان ترانزیت کولون (CTT)
  3.  VCUG، یورتروگرافی (RUG)
  4.       T.Tube Cholangiography
  5. فیستولوگرافی
  6. سیالوگرافی
  7. هیستروسالپنگوگرافی (HSG) بدون درد توسط پزشک
 • ماموگرافی
 • پانورکس و پری اپیکال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *