•  اسکلروتراپی واریس اندام
 •  تومورهای کبد، تیروئید و Chemical Ablation
 • درناژ صفراوی (کله سیستوستومی، کلانژیوستومی)
 • درناژ سیست تخمدان، کلیه،کبد (Pair)، آبسه، هماتوم
 • نفروستومی
 •   Tap، درناژ ، آسپیراسیون ، پونکسیون: آسیت، پلورال افیوژن ، مایع مفصلی ، بورسیت ، گانگلیون سیست ، LP
 • بیوپسی و FNA از هر ارگان
  1. شکم، لگن، پروستات، اندام، تیروئید، پستان، …
 • جایگذاری Wire و Marker در پستان
 • آمنیوسنتز، CVS
 • تزریق Methotrexate در  EP 
 • بستن پسودوآنوریسم محل پانکچر با پروب سونوگرافی
 • برقراری Access وریدی جهت ترومبولیز
 • خارج کردن جسم خارجی (Foreign Body)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *