۱-سونوگرافی چیست؟

۲-انواع سونوگرافی به لحاظ دسته بندی و برخی از کاربرد های رایج آن؟

۳-آمادگی لازم قبل از سونوگرافی؟

۴-چه کسانی نتایج سونوگرافی را تفسیر می کنند؟ و چگونه می توان نتایج آن را دریافت کرد؟

۵-محدودیت های تصویر برداری سونوگرافی چیست؟

۶-آیا سونوگرافی ضرر دارد؟

۷-جناب آقای دکتر این گفته : (که انجام سونوگرافی، حرفه تخصصی رادیولوژیست ها است و متخصص زنان صلاحیت ورود به این حرفه را ندارند) چقدر صحت دارد؟

۸-چقدر ارائه خدمات رادیولوژی در ایران مطابق با استاندارد های جهانی است؟

۹-منظور از سونوگرافی (NT) یا همان سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول چیست؟ و فواید آن چه می باشد؟

۱۰-میزان دقت سونوگرافی (NT) چقدر است؟

۱۱-تعیین مراحل رشد جنین به چه صورت می باشد؟

۱۲-سونوگرافی از سایر اندام؟

۱۳-جناب دکتر در خصوص سونوگرافی اطفال برای آماده سازی کودکان، چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ (به عنوان مثال سونوگرافی شکم کودکان، لگن، کلیه…)